Štenci

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ucitavanje u toku...

O nama razdv

Azil

Odlukom skupštine Opštine Herceg Novi broj 01-3/67-09 od 27.avgusta 2009.g. donijeta je odluka o osnivanju skloništa za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa na lokaciji Dizdarica, Opština Herceg Novi.

Neposredno prije donošenja odluke o osnivanju skloništa, veterinarska uprava Crne Gore, svojim rješenjem broj 323/09-0302-1698-2 od 28.07.2009.g. definisala je da objekat i kompleks Dizdarica ,ispunjava vetrerinarsko-sanitarne uslove za obavljanje djelatnosti privremenog ili trajnog smještanja pronađenih /napuštenih i izgubljenih / životinja na daljnju brigu i moguće udomljavanje.

Objekat Dizdarica je bivši vojni kompleks zakupljen od strane javnog preduzeća „Čistoća“ Herceg Novi od tadašnjeg Ministarstva Odbrane Vojske Srbije i Crne Gore 2005.g. Objekat je potpuno renoviran i prilagođen namjeni skloništa za napuštene i izgubljene pse.

Samo prilagođavanje objekta i opremanje istog , u skladu sa uslovima koje je izdao sekretarijat za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi , završen je do kraja jula 2009.g. Početak rada skloništa vezuje se za 15.septembar 2009.g. kada je započeta organizovano prikupljanje pasa sa javnih površina u Igalu.

U koncipiranju elemenata skloništa i organizacije rada preuzeta su djelimično iskustva , ovakvih ili sličnih skloništa u Novom Sadu, Sarajevu i Valjevu.Veliku pomoć u realizaciji organizacije rada u skloništu dobili smo od JKP Vidrak Valjevo.

 

Kako donirati razdv

Ako želite donirati za potrebe rada skloništa za napuštene i izgubljene pse na Dizdarici, Opština Herceg Novi, možete donirati na sledeći način:

korak1 Nazovite jedan od sledećih brojeva telefona uprave D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi 19955 ili 067/241-834 i tražite informaciju na ovim brojevima o vašoj namjeri i karakteristikama donacije.

korak1 U slučajevima kada želite sredstva da pošaljete poštanskim putem, naša adresa je : D.O.O. „ČISTOĆA“ I Bokeške brigade bb 85340 HERCEG NOVI, sa obaveznom napomenom „Donacija za azil“.

 

Novčana sredstva:

kojim želite pomoći finansijski rad skloništa i njegove aktivnosti možete uplatiti kod sledećih banaka i na sledeće žiro račune u Crnoj Gori ili ako uplatu vršite iz inostranstva istu vežite pozivom na navedene banke i brojeve računa, a preko vaše poslovne banke:

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA - žiro račun: 510-288-49

MONTENEGRO BANKA AD - žiro račun: 530-5041-22

 

Za uplate iz inostranstva:

Filed 56 - Intermediary bank: RZBAATWW

Name

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH
AG VIENNA

Filed 57 - Account with Institution: 000-55.062.301

Swift Address CKBCMEPG
Name CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD
PODGORICA

Filed 59 - Beneficiary Customer: ME255510000000000028849

Name & Adress

"ČISTOĆA" D.O.O. HERCEG NOVI
I BOKESKE BRIGADE BB, 85340 HERCEG NOVI
MONTENEGRO

Obavezno je na uplatnicama navesti svoje ime i prezime ili naziv preduzeća, sa naznakom svrhe "SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE DIZDARICA – DONACIJA"

Hrana:

koju  želite  donirati  možete  donijeti  lično  u  sklonište  na  objektu  Dizdarica  ili  predati  u  našim  objektima  u  Herceg  Novom - Servisnoj zoni u Igalu, Reciklažnom dvorištu u Meljinama i u zgradi direkcije u ulici Prve Bokeške brigade bb (stari dom zdravl).

korak1 Ako  želite  lično  donijeti  hranu  to  možete  uraditi  svakog  radnog  dana  od  07:00  do  19:00  časova  na  objekat  skloništa  koji  se  nalazi  oko  12  km  od  raskrnice /kružnog  toka/  u  Meljinama. Vašim  vozilom  vozite  do  sela  Kameno /put Herceg  Novi-Trebinje/  gdje  skrenite  desno  ako  idete  iz  pravca  Herceg  Novog  i  nastavite  vožnju  kroz  selo  Kameno  prema  selu  Ubli. Nakon  5  km  od  Kamenog  vidjećete  sa  desne  strane  objekat  zelene  boje  fasade ograđen sa  vidnim  natpisom  /Sklonište  za  napuštene  životinje/. Najavu  ovakve  aktivnosti  možete  najaviti  na  telefon 19955 i 067/241-834

korak1 Ako  želite  hranu  predati  u  našem  objektu  u  Herceg  Novom,kontaktirajte nas na  telefon 19955 i 067/241-834 ili putem Facebook stranice Čistoća doo Herceg Novi.

Precice

Usvajanje Usvajanje:

Usvajanje Donacije

Usvajanje Volonterizam

  vrh stranice↑
Developed by InfotecH.Novi Copyright © D.O.O. Čistoća Herceg Novi
/* */